A fejlesztésről

Célok

A projekt alapvető célkitűzése, hogy a helyi társadalom minél szélesebb körében tudatosuljon a fenntarthatóság, mint értékrend, ismerté váljanak a fenntartható alternatívák használati módjai és a fogyasztás környezeti hatásai, valamint javuljon a különböző fenntartható fogyasztási alternatívák ismertsége és elérhetősége.

Jelen projekt keretei között tervezett épület a Tamási „Zöld- Alma- Ház”, ami mind kivitelezésének energia-hatékony megoldásaival mind működésével a fenntartható fejlődés gyakorlati lehetőségeinek mintaértékű bemutatása.

Rövid távú célok

 A tervezett projekt közvetlen hatásaként felmerülő rövid távú célok egyike – ami közvetlenül a termelők, beszállítók célcsoportot érinti – egy minősítési rendszer kidolgozása, ami egy kistérségi védjegy kialakításának alapját képezi. Így azok a termelők, akik termékeiket minősíttetik, jogosulttá válnak a projekt kereti közt kialakításra kerülő mintaboltban való értékesítésre, ezáltal biztos térségi felvevőbázist tudnak kiépíteni, jól azonosíthatók lesznek a vásárlók számára, így hosszú távon biztosítottá válik jövedelemtermelő képességük, fennmaradásuk. A projekt közvetlen hatásaként egy kistérségi védjegy kerül kialakításra, ami a helyi termelők által előállított termékek minőségének javulását, illetve a termékeik iránti kereslet növekedését idézi elő. A projektmegvalósítás időszakában a termelői, beszállítói kört képező önkormányzatok, helyi vállalkozások száma növekedni fog. A minősített termékek köre egyaránt bővülni fog.

A projekt részét képező kommunikációs és marketing tervvel már rövidtávon jelentős eredmény érhető el a lakosság – háztartás vezetők, gyerekek – szemléletformálásának tekintetében. A környezettudatos életmód, a fenntartható fogyasztási normák iránti igény felkeltése a projekt megvalósítási időszakában jelentkezik. Hatásukra a mintaprojektbe bevont iskolák tanulói a kampány végére pontos ismeretekkel rendelkeznek az általuk fogyasztott termékek környezeti terheiről és az elérhető fenntarthatóbb alternatívákról, illetve negatív attitűdöt alakítanak ki túlfogyasztással kapcsolatban. A bevont családok háztartásaiban nagyobb arányban jelennek meg helyi, minősített termékek.

A beruházás hozzájárul a termelői, beszállítói kört érintő munkahelyek megőrzéséhez, ami már a projekt közvetlen hatásaként jelentkezik, illetve a megvalósítás időszakában új munkahelyek létrejöttét vetíti előre.

A projekt rövid távú céljainak eredményeként megnő a fenntartható életmód iránt érdeklődők száma, ami a gazdasági fenntarthatóság alapját is képezi.

Hosszú távú, általános célok

A projekt távlati céljai közt szerepel a termelők, beszállítók célcsoportjának növelése, ezzel egy időben a termékspektrum szélesítése, illetve az értékesítendő termékek körében a bioélelmiszerek arányának növelése.

A projekt hosszú távú általános célja a fenntarthatóság, mint értékrend széles körű elterjesztése; mind gazdasági, mind környezeti, mind társadalmi szempontból.

Ennek a célnak az elérését szolgálja a Tamási „Zöld- Alma- Ház” kialakítása, mely elsősorban a helyi, kistérségi termékek értékesítőhelyeként szolgál, de fontos szerepet tölt be a város és a térség környezettudatosságának növelésében is. A projekt során megvalósuló fejlesztés eredményeként a térség lakosai számára elérhetővé, megismerhetővé válnak a helyi termékek, az azok fogyasztásából származó előnyök, melynek köszönhetően növekedni fog a helyi lakosság elköteleződése a helyi értékek iránt, ami hozzájárul a környezettudatos magatartásminták kifejlődéséhez és terjedéséhez. mind a helyi célcsoport mind a tágabb célcsoport körében. A fejlesztés eredményeként megerősödik a térségben a fenntartható, minőségi mezőgazdasági termelés, melynek köszönhetően csökken a környezeti terhelés és növekszik az élelmiszerbiztonság, mely mind a helyi lakosság mind az idelátogatók számára előnyökkel jár.